რა განაპირობებს ვალუტის სტაბილურობას?

ვალუტის სტაბილურობა და სიმტკიცე

ვალუტის კურსის სტაბილურობა დამოკიდებულია ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზე. განსაკუთრებით, რამდენიმე ფაქტორმა შეიძლება შეუწყოს ხელი:

  • ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკა
  • პოლიტიკური სტაბილურობა
  • მთავრობის პოლიტიკა, რომელიც ხელს უშლის ინფლაციას ან ვალუტის გადაჭარბებულ დევალვაციას.
  • ცენტრალური ბანკის ინტერვენცია
  • სავალუტო რეზერვები რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ გაცვლითი კურსის ცვალებადობის გასაკონტროლებლად საჭიროების შემთხვევაში.

გარდა ამისა, დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს აქვთ უფრო სტაბილური ვალუტა, ვიდრე მცირე ვალუტების მქონეებს, რადგან ისინი ნაკლებად არიან დაუცველები ეკონომიკური შოკების ან რყევების მიმართ.

რომელი ვალუტა არის ყველაზე მოთხოვნადი ვალუტა მსოფლიოში?

მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი ვალუტა ვაჭრობის თვალსაზრისით აშშ დოლარია. ეს გასაკვირი არ უნდა იყოს, რადგან აშშ-ს ყველაზე დიდი და ძლიერი ეკონომიკა აქვს. სტატიაში შეგიძლია გაეცნო ვალუტის კურსის გავლენას ქვეყნის ეკონომიკაზე.

გარდა ამისა, აშშ დოლარი ფართოდ არის მიღებული მთელ მსოფლიოში.

თუ გსურს იხილო დოლარის ცვლილება ლართან მიმართებაში, ეწვიე გვერდს – დოლარის კურსი.

რომელია ყველაზე სტაბილური ვალუტა მსოფლიოში?

იაპონური იენი ითვლება მსოფლიოში ყველაზე სტაბილურ ვალუტად მისი დაბალი ინფლაციის მაჩვენებლისა და სხვა ძირითადი ვალუტების მიმართ არსებული სტაბილური ფასის გამო.

იაპონიამ ასევე შეძლო წარმატებით შეენარჩუნებინა საგადასახდელო ბალანსი, რაც მას საშუალებას აძლევს დაიცვას თავისი ვალუტა გაცვლითი კურსის მკვეთრი ცვალებადობისგან.

გარდა ამისა, იაპონიის ძლიერი ეკონომიკა და პოლიტიკური სტაბილურობა არის ორი ფაქტორი, რომელიც ხელს უწყობს ამ ვალუტის გლობალურ ბაზრებზე მოთხოვნას და ინვესტორების კეთილგანწყობას.