სიახლეები

რა როლი აქვს ბიზნესს ეკონომიკაში და ვალუტის კურსის სტაბილურობაში

ბიზნესის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში და ადგილობრივი ვალუტის სტაბილურობაში

ეკონომიკაში ბიზნესის როლი არის საქონლისა და მომსახურების შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს მომხმარებელთა მოთხოვნილებებსა და სურვილებს ფინანსური

რა განსაზღვრავს ვალუტის კურსის ცვალებადობას

რა განაპირობებს ვალუტის კურსის ცვალებადობას?

ვალუტის კურსის ცვალებადობას სხვადასხვა გლობალური, რეგიონული და ადგილობრივი მიზეზი განაპირობებს. ეროვნული ვალუტა, როგორც ქვეყნის მსყიდველობითუნარიანობის