პანდემიის გავლენა ეკონომიკასა და ვალუტის კურსზე

Covid 19 და მისი გავლენა ვალუტაზე

Covid-19-ის პანდემიამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა გლობალურ ეკონომიკაზე. შედეგად, ვალუტის კურსი მკვეთრად მერყეობდა თითოეულ ქვეყანაში, ეს ყველაფერი აისახა ადამიანების ცხოვრებაზეც. საიტის მეშვეობით შეგიძლიათ გადაამოწმოთ დღევანდელი ვალუტის კურსი და ასევე ლარის კურსის ისტორიაც სხვა ვალუტებთან მიმართებაში.

პანდემიის განსაკუთრებით დიდი გავლენა  შრომის ბაზარზე მოახდინა. ბევრი ბიზნესი მათ საქონელსა და მომსახურებაზე შემცირებული მოთხოვნის გამო იძულებული გახდა გაენთავისუფლებინა დასაქმებულები. ამან გამოიწვია უმუშევრობის მკვეთრი ზრდა ბევრ ქვეყანაში. ბუნებრივია, ვალუტის კურსებიც მკვეთრად მერყეობდა ასეთი დიდი ცვლილებების ფონზე.

შრომის ბაზრის გარდა, პანდემიამ ასევე იმოქმედა გლობალურ ვაჭრობაზე. ბევრმა ქვეყანამ შემოიღო მოგზაურობის შეზღუდვები და საზღვრები ჩაკეტა, რამაც შეაფერხა საქონლის მიწოდება და ხალხის გადაადგილება.შედეგად, ბევრი ბიზნესესებისთვის ხელმიუწდვდომელი გახდა პროდუქტები, რომლებიც საჭირო იყო მათი საქონლის წარმოებისთვის.

პანდემიამ ასევე გამოიწვია სამომხმარებლო ხარჯების შემცირება, რადგან ბევრ ადამიანს ან არ შეეძლო ან არ სურდა ფულის დახარჯვა სამუშაოს დაკარგვის ან ეკონომიკური გაურკვევლობის გამო. ამან დიდი გავლენა მოახდინა ეკონომიკაზე, რადგან ბიზნესებს შეუმცირდათ შემოსავლები და დაკარგეს გადასახადების გადახდისუნარიანობა. შედეგად, ბევრი კომპანია გაკოტრებამდეც მივიდა.

ძირითადი ეკონომიკური ცვლილებები

  • შემცირებული მოთხოვნა: COVID-19-მა შეამცირა მოთხოვნა ბევრ საქონელსა და მომსახურებაზე, განსაკუთრებით ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ტურიზმი და სტუმართმოყვარეობა.
  • მთელს მსოფლიოში ცენტრალურმა ბანკებმა განახორციელეს მონეტარული პოლიტიკა, რათა დახმარებოდნენ თავიანთი ეკონომიკის სტაბილიზაციას, მათ შორის საპროცენტო განაკვეთების შემცირებით.
  • მოგზაურობასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა შეამცირა მოთხოვნა ძალიან ბევრ ვალუტაზე, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, რომლებიც დიდად არიან დამოკიდებულნი ტურიზმზე.
  •  პანდემიამ შეაფერხა მიწოდების გლობალური ჯაჭვები და შეამცირა საერთაშორისო ვაჭრობა.
  • ბევრმა მთავრობამ ეკონომიკის მხარდასაჭერად განახორციელა სტიმულირების პროგრამები პანდემიის დროს, რათა თავიდან აეცილებინათ ეროვნული ვალუტის მკვეთრი რყევები.
  • COVID-19-თან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა, როგორიცაა სოციალური დისტანცია და შემცირებული ტევადობა საზოგადოებრივ ადგილებში, გამოიწვია უფრო მაღალი ფასები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც ბიზნესს სჭირდებოდა ხარჯების დაფარვა ნაკლები კლიენტებით.

საერთო ჯამში, COVID-19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა გლობალურ ბაზრებზე, ქვეყნის ეკონომიკებზე და ვალუტის კურსებზე.

თუ გსურს გაეცნო ლარის კურსის ისტორიას ბოლო 10 წლის განმავლობაში და შეადარო პანდემიის პერიოდს, გაეცანით სტატიას.