ვალუტის ისტორია

 გაეცანი როგორ იცვლებოდა ნებისმიერი ქვეყნის ვალუტა ლართან მიმართებაში ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ინფორმაცია ეყრდნობა ეროვნული ბანკის მონაცემებს და განახლებადია ყოველ დღე. 

გაეცანი სიახლეებს